Bestilling og priser

Nødvendige felt følges av *

Priser
Fredag, lørdag og dag før rød dag:1 døgn kr 3500,-
2 døgn kr 5500,-
Søndag og ukedager (mandag-torsdag)1 døgn 2800,-
2 døgn 4500,-
Skoleferier (i Norden), høytidsdager og dager før helligdag er ofte priset med fredag eller lørdagspris.